Till alla i familjen
Prisgaranti
Fraktfritt
Hemleverans

Integritetspolicy

LN Färg och tapetbutik ABs data- och integritetspolicy

LN färg och tapetbutik, Org nr: 556930-6722 är personuppgiftsansvarig och värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur LN färg och tapetbutik samlar in och använder dina personuppgifter.

Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på kundservice@familjetapeter.se.

Genom att använda LN färg och tapetbutiks produkter och tjänster, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att LN färg och tapetbutik använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster och produkter.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du bekräftar ett köp i vår butik/ webbshop, när du väljer att betala med olika betalningsalternativ eller kontaktar oss. Detta kan vara:

 • Person- och kontaktinformation - namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Information vi samlar in om dig. När du använder våra tjänster, kan vi samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
 • Information om hur du interagerar med oss - hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information - din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med din information?

LN Färg och tapetbutik AB behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Ändamål Laglig grund
Besökare på webbplats Icke registrerade kunder Mottagare av nyhetsbrev
1 För att kunna hantera kundens beställning / köp N/A Behandlingen är nödvändig för att fullgöra köpeavtalet med kunden N/A
2 För att kunna hantera kundtjänstärenden Berättigat intresse*
3 För att ge personliga produktförslag och hantera deltagande i tävlingar och event Berättigat intresse**
4 För att kunna marknadsföra produkter och tjänster Berättigat*** intresse och samtycke enligt marknadsföringslagen Berättigat intresse*** Berättigat*** intresse och samtycke enligt marknadsföringslagen
5 För att kunna utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort Berättigat intresse****
6 För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott Berättigat intresse*****
7 För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser i och med krav i bokföringslagen. N/A Rättslig förpliktelse N/A

Om du inte vill motta nyhetsbrev eller har andra synpunkter, är du välkommen att maila till kundservice@familjetapeter.se

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter (IT-systemleverantörer, logistik och transportföretag, myndigheter, betalmedelsaktörer)

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för oss, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev.
 • Rätten att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet) och i vissa fall få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t ex ett avtal med dig.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi kan komma att använda oss av cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd onlineupplevelse. För mer information om hur LN färg och tapetbutik cookies och liknande, kontakta kundservice.

Kontakta oss

LN Färg och tapetbutik AB ansvar för de personuppgifter du lämnar till oss genom köp och övrig kontakt.

Namn: LN Färg och tapetbutik AB

Postadress: Box 7242, 18713 Täby

Besöksadress: Tumstocksvägen 9A, Täby

ORG NR: 556930-6722

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 25.05.2021.